SKY-Linija Eternal na bazi matičnih stanica

Linija Eternal na bazi matičnih stanica

ploda zelene jabuke Uttwiler Spätlauber za regeneraciju, zaštitu i dugotrajni efekt pomlađivanja.