SKY-Virtualna mezoterapija

Virtualna mezoterapija

Revolucionarna estetska, nekirurška metoda kojom se visoka koncentracija pročišćenih aktivnih sastojaka uvodi u središnji dio kože, mezoderm, bez upotrebe igala, pomoću četiri elektrosonde ciljanog djelovanja.