MULTIBIOTIČKI OBNAVLJAJUĆI KOMPLEKS, 30ml

  • OPIS
  • Faza 4:
    Za završetak tretmana koristi se multibiotički kompleks koji stvara zaštitni film na koži i tako regulira kožnu floru, jača barijerne funkcije, stimulira prirodne obrambene mehanizme i potiče regeneraciju kože.
  • AKTIVNI SASTOJCI
  • Hijaluronska kiselina (niska, srednja i visoka molekularna masa), betaglukan, pre- i post-biotici sa probiotičkom aktivnosti.